Zasady korzystania

Zasady weryfikacji osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach programu „Dobra Strona Prawa” 

  1. Kobiety do 21. roku życia w ciąży powinny posiadać kartę ciąży lub innego dokumentu potwierdzającego ciążę oraz dowód osobisty.
  2. Kobiety do 21. roku życia po urodzeniu dziecka powinny mieć przy sobie dowód osobisty i książeczkę zdrowia dziecka lub inny dokument potwierdzający rodzicielstwo.
  3. Samotni rodzice wychowujący małoletnie dzieci powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający, że przysługuje im wyłączna władza rodzicielska nad dzieckiem oraz dokument potwierdzający najniższe dochody/świadczenia.
  4. Wychowankowie domów dziecka lub innych placówek opiekuńczo- wychowawczych proszeni są o okazanie oświadczenia/zaświadczenia wydanego przez daną placówkę. W przypadku gdy są to osoby, które nie ukończyły 18. roku życia muszą przyjść z osobą dorosłą, np. opiekunem, wychowawcą, krewnym, pedagogiem.
  5. Emeryci i renciści proszeni są o posiadanie aktualnego zaświadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji o przyznanych świadczeniach i ich wysokości. 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są wymagane do okazania podczas wizyty w Fundacji. Osoby, które nie będą posiadały wymaganego do weryfikacji dokumentu, nie zostaną przyjęte nawet jeżeli były umówione.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

Dane kontaktowe

mail: kontakt@dobrastronaprawa.pl

tel: +48 784 930 376

Dane adresowe

ul. Cyprysowa 8d/10
62-090 Rokietnica

Dane rejestrowe

KRS: 0000785519

NIP: 7811996468

REGON: 38342726200000

Nr konta: 83 1870 1045 2078 1057 5877 0001

© Dobra Strona Prawa 2024
Wykonanie: Solmedia.pl